OVERA ZDRAVSTVENIH KARTICA ZA NEZAPOSLENE


Za ponovnu overu zdravstvenih kartica za nezapolene potrebni su:
- lična karta
- izvod iz matične knjige rođenih (još uvek zahtevaju taj dokument i to ne stariji od šest meseci)


- Ukoliko je nezaposleno lice bilo zdravstveno osigurano po nekom drugom osnovu kao što je život sa roditeljima, supružnik koji je zaposlen ili slično potrebno je dostaviti i potvrdu o tome.